08 mars 2016

Invigningsfesten


Så här på kvinnodagen 8 mars är det bara att konstatera att det redan 1926 firades här på Norrstunas.
Morfar Werner Eker var född 8 mars och husets första gästbok är daterad det datumet. Om det var då invigningsfesten hölls är oklart. Kan ju också varit 13 mars som är första datum gästerna skrivit.
Förste undertecknare i gästboken är ingen mindre än Julius Sundblom, hans fru var släkt med mormor Ringa.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...