12 januari 2012

Gubbhalka

Förtidsröstningen pågår för fullt i biblioteket. I dag har många kommit in och sagt att vi har "käringhalka" på gården.
Jag förstår vad de menar men varför heter det så? Kollade på Insitutet för inhemska språken. Lärde mig att även gubbar halkar. Kanske dags att börja använda ”gubbhalka” så vi får lite jämställdhet i språkbruket.
På deraa fanns dessutom följande intressanta fakta (från 2009):
Enligt Google har det utfärdats ca 21 000 halkvarningar (med formuleringen varning för halka) i Sverige – men bara fyra i Finland. Skillnaden i frekvens kan knappast bero på meteorologiska eller språkliga faktorer utan har kanske att göra med att varningströskeln är lägre i Sverige.

Slutsats: svenskar halkar lättare än finländare?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...