08 mars 2009

Mycket kvar att göra

99 procent av världens förmögenheter ägs av män.
90 procent av all inkomst i världen går till män.
Av världens 1,3 miljarder fattiga är 70 procent kvinnor.
85 procent av världens pojkar går igenom grundskolan jämfört med 75 procent av flickorna.
Män har 85 procent av platserna i världens parlament.
Fler kvinnor dör av våld i hemmet än de människor som dör i väpnade konflikter.
Det är tre gånger så stor risk för en ung kvinna att smittas av hiv jämfört med en ung man.
Så kanske behövs det en speciell dag för kvinnor den 8 mars ...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...